Naš tim

Ivan Vitorović

Master ekonomije
Generalni direktor

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i završio master studije na temu “Modeli upravljanja hotelskim investicijama”.

Zaposlen od 2005. godine u kompaniji Mona d.o.o. gde je obavljao poslove marketing menadžera, direktora hotela, direktora razvoja i prodaje hotelskog sektora i izvršnog direktora grupe.

Danas obavlja poslove generalnog direktora kompanije Mona hotel management d.o.o. gde je zadužen za: operativno poslovanje svih hotela u portfoliju, planiranje prihoda i rashoda kompanije, razvoj novih proizvoda i tržišta, ljudske resurse, kao i za dalji razvoj brenda i portfolija kompanije.

Proglašen za menadžera godine 2011. Aktivni učesnik u poslovnom udruženju Hores, predsednik Savetodavnog odbora u Kongresnom birou Srbije, sertifikovani trener Obrazovnog instituta Američkog udruženje hotela i smeštajnih objekata (AHLEI), član upravnog odbora srpskog udruženja za marketing (SEMA).

Proglašen za Lidera hotelske industrije za 2019.godinu.

Petar Platiša

Dipl. ekonomista
Direktor prodaje

Diplomirao na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum.

Zaposlen od 2008. godine u kompaniji Mona d.o.o. gde je obavljao poslove asistenta direktora marketinga, menadžera internet marketinga i menadžera prodaje.

Danas obavlja poslove direktora prodaje kompanije Mona Hospitality Management d.o.o., odgovoran za korporativnu prodaju, istraživanje tržišta, internet marketing i prodaju.

Objavio je više članaka na temu internet marketinga u turizmu, kao i tekstova na temu interneta kao brzo rastućeg kanala prodaje u turizmu. Učesnik u poslovnim udruženjima Hores i Kongresni biro Srbije.

Lenka Marić

Master prava
Direktor sektora za pravne poslove

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine, gde je 2017. godine završila i master studije na katedri Međunarodnog prava.Godine 2016. položila je pravosudni ispit ispred Ministarstva pravde Republike Srbije.

U periodu od 2013. do 2016. godine radila u advokatskoj kancelariji Nedić. Od novembra 2016. godine zaposlena u Mona d.o.o. Beograd na poziciji saradnika za pravne poslove.

Od oktobra 2019.godine obavlja poslove direktora sektora za pravne poslove u Mona Hospitality Managementu d.o.o. Beograd, gde je odgovorna za rad pravne službe, koordinira, prati i kontroliše izvršenje pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova društva.

Milos Kosoric

Miloš Kosorić

Dipl. ekonomista
Direktor računovodstva i finansija

Diplomirao 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru računovodstvo, revizija i finansijsko upravjanje – odsek za računovodstvo i reviziju.

Obavljao poslove seniora računovodje, šefa računovdstva, poreskog savetnika i finansijskog direktora u više domaćih i inostranih privrednih društava trgovinske i proizvodne delatnosti. Učestvovao kao finansijski rukovodilac na velikom broju domaćih i EU projekata revitalizacije i rekonstrukcije energetskih postrojenja i termoelektrana u zemlji. Oblast interesovanja – finansijsko upravljanje, upravljanje rizicima, porezi i upravljačko računovodstvo.

U kompaniji zaposlen od marta 2019. godine, gde obavlja poslove direktora finansija i računovodstva. Zadužen je za finansijska, računodstvena i poreska pitanja svih preduzeća hotelske delatnosti u grupi.

Borko Milas

Borko Milaš

MA Organizacione nauke
Direktor hotela Mona Plaza Beograd

Diplomirao na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum u Beogradu, a master studije iz oblasti menadžmenta i marketinga završio na Fakultetu Organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od marta 2022. godine zaposlen na funkciji Operativni direktora hotela Mona Plaza Beograd.

Ima višegodišnje iskustvo u hotelijerstvu, u različitim sektorima poput prodaje i marketinga, međunarodni standardi i upravljanje menadžmentom.

U redovnom je izboru na Visokoj Hotelijerskoj školi u Beogradu kao predavač.

Nebojša Daraboš

Dip. ekonomista
Direktor hotela Mona Plaza Zlatibor

Diplomirao na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžemnt

Zaposlen od 2022. godine u hotelu Zlatibor Mona gde obavlja funkciju direktora hotela.

Darko Dimitrijevic

Darko Dimitrijević

Dipl. inž. agronomije
Direktor hotela Argo

Apsolvirao na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – smer Melioracije.

Prva iskustva u hotelskoj industriji stiče na radu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde prolazi kroz obuke i kurseve prema najvišim svetskim standardima. Sertifikovan iz oblasti komunikacijskih veština u ugostiteljstvu.

Zaposlen u kompaniji od 2014. godine, ubrzo nakon otvaranja hotela Argo. Počinje kao recepcioner i zatim prelazi na mesto šefa recepcije.

Od oktobra 2019. obavlja funkciju direktora hotela Argo, gde je odgovoran za operativno poslovanje i organizaciju u skladu sa visokim standardima naše kompanije.