Stubovi vrednosti

Smatramo da svaka uspešna kompanija treba da podstiče i neguje vrednosti koje će biti osnova njenog stabilnog poslovanja i prijatnog radnog okruženja. Stoga smo u našoj kompaniji poseban deo posvetili definisanju naših stubova vrednosti.

Profesionalizam

 Težimo stvaranju mogućnosti i promena

 Zajedničkim naporima ostvarujemo rezultate

 Razvijamo i pružamo sigurnost i poverenje

 Negujemo kulturu integriteta

Timski duh

  Volimo i poštujemo jedni druge

  Zabavljamo se

  Učimo

  Rastemo i razvijamo se

  Slavimo uspehe

Briga

  O zaposlenima i njihovim porodicama

  O gostima

  O društvu

  O životnoj sredini

  O nasleđu